baggrundsbillede

Privat

Er du i tvivl om, hvor skellet går ind til naboen? Hvor meget du må bygge til på din grund? Eller står du over for at skulle købe og sælge jord?
 


Afsætning af skel

Ønsker du at få afmærket dit skel på din ejendom, kan vi hjælpe. Det kan for eksempel være en god ide at få afmærket skellet i forbindelse med ejendomshandel, placering at ny hæk eller hegn i skel.


Ejerlejligheder

Vi rådgiver, foretager opmålingen efter ejerlejlighedsloven, fremstiller ejerlejlighedskort og foretager noteringen i tingbogen. Vi foretager også opmåling af lejligheder til brug for udlejning, BBR-registrering med videre.


Huslejearealer

Vi kan hjælpe dig med opmåling af huslejearealer, BBR-registrering og rådgivningen inden for disse områder. Vi foretager opmåling af huslejearealer efter den gældende bekendtgørelse herom.


Køb og salg af jord

Ønsker du at købe eller sælge et areal af din ejendom, er der oftest en række punkter og spørgsmål, som skal undersøges, inden en handel kan foretages. Er handlen for eksempel lovlig? Hvor stort et areal er der tale om? Hvad skal arealet bruges til?


Opmåling og afsætning

Skal du bygge nyt hus, tilbygning eller garage, så garanterer vi byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.


Opmålingsplan

Skel.dk Landinspektører tilbyder rådgivning om landmåling og udarbejdelse af store og små situationsplaner til brug for for eksempel byggeansøgninger eller projekteringsgrundlag.


Rådgivning

Vi kan rådgive dig og analysere lokalplaner og kommuneplaner, gennemgå privatretlige servitutter, fortolke plan- og byggelovgivning, rådgive om Naturbeskyttelsesloven og andre relaterede lovgivninger, fastlægge den nøjagtige placering af skel med videre.


Skelproblemer

Er du i tvivl om skellets placering eller har dig og din nabo forskellige holdninger til grænsen imellem jeres ejendomme? Ved stridigheder om skellets placering afholder vi skelforretninger.


Tinglysning og GML-filer

Vi foretager tingbogsundersøgelser, rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning. Vi udarbejder og tinglyser mange typer af nye servitutter med tilhørende kortmateriale og GML-filer.