baggrundsbillede

100 år på Sjælland og i front på viden og teknologi

 

Skel.dk har eksisteret i mere end 100 år og er blandt de førende i landinspektørbranchen hvad angår viden og brug af ny teknologi.


Vi leverer landinspektørydelser indenfor alle fagområder til private, erhvervslivet og det offentlige.


Vi går til opgaverne med faglighed, professionalisme og nytænkning. Det gør os i stand til at yde kvalificeret og målrettet rådgivning til vores kunder uanset opgavens type og omfang.


​Viden og samarbejde

I det daglige arbejder vi tæt sammen med andre faggrupper og er vant til at kommunikere, forhandle og manøvrere mellem et kompleks af myndigheder for at skabe bæredygtige løsninger.


Firmaets landinspektører er ofte placeret i centrale og koordinerende roller i samspillet mellem på den ene side lodsejere, entreprenører, advokater, ejendomsudviklere og ejendomsmæglere og på den anden side regioner, kommuner, miljøcentre og andre offentlige myndigheder.


Vi samarbejder for at skabe den bedst mulige løsning for alle parter - retsligt og økonomisk.


Vi har indrettet vores produktion smidigt og fleksibelt, så vi kan reagere hurtigt på vores kunders behov og sammensætte et team af specialister som netop matcher den opgave vi bliver stillet over for. 


Nytænkning og teknik

Vi råder over det nyeste og mest avancerede  opmålingsudstyr  og de mest moderne CAD-systemer, der sammen med vores størrelse giver mulighed for løsning af mange specialopgaver inden for forskellige arbejdsområder.

Vi kan blandt andet tilbyde opmåling med dronefly, 3d laserscanner eller maskinstyring. Skel.dk har som det første landsinspektørfirma i Danmark fået Trafikstyrelsens tilladelse til droneflyvning.

Vi bruger MicroStation, ScanObs og LandCAD til beregning, udjævning og CAD-arbejde, men vi kan leverer data i alle ønskede formater.


Erfaring og lokalkendskab

I over 100 år har Skel.dk planlagt og udstykket nye erhvervs- og boligområder, samt foretaget betydelige jordomlægninger indenfor landbruget.

Derudover har vi deltaget i talrige byggeprojekter - både med juridisk rådgivning og planlægning i udviklingen af et projekt og med praktisk opmåling og afsætning, når byggeriet er i gang.

Vi har kontorer i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, København, Skælskør, Sorø og Korsør. Vi har oparbejdet en solid forankring lokalt og regionalt, men løser opgaver over hele Danmark.

Selv om det typisk vil være det lokale kontor, der varetager en given opgave, ligger der en væsentlig styrke i at kunne trække på 40 medarbejderes samlede viden opbygget over en lang årrække. Se listen over alle medarbejdere under kontakt


Skel.dk er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening (PFL) og er ansvarsforsikret i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LGE).