Nyt ledelsessystem sikrer kvalitet og effektivitet i alle arbejdsgange. Tirsdag den 30. juni blev Skel.dk Landinspektører certificeret efter ISO 9001-standarden.  Forud er gået nogle travle år med vækst og åbning af ny afdeling i København.

I takt med firmaets udvidelse, er der i stigende grad opstået et behov for faste og nedskrevne procedurer for, hvordan vi udfører og kvalitetssikrer vores arbejde i firmaet. Det er med til at understøtte vores muligheder for fortsat vækst,” siger adm. direktør Michael Thomsen og fortsætter:

Vi arbejder i faglige teams på tværs af flere kontorsteder, og det er derfor vigtigt, at vi effektiviserer alle processer på tværs af organisationen. Det sikrer vores kunder den højeste kvalitet og service til den rigtige pris.

Løsningen er blevet et moderne og digitalt kvalitetsledelsessystem, som kan tilgås fra computer, tablet og smartphone. Systemet beskriver kort fortalt, hvordan Skel.dk håndterer alle trin i processen fra en sag kommer ind i butikken, og til den er afsluttet. Endvidere fungerer systemet som platform for den interne kommunikation og benyttes f.eks. til videndeling, formidling af kundeundersøgelser og håndtering af medarbejdernes forbedringsforslag.

Det er kun nogle enkelte landinspektørfirmaer i Danmark, der er ISO-certificerede, men i de kommende år forventer vi, at der vil blive stillet krav til dokumentation af et kvalitetsledelsessystem, som f.eks. ISO-9001, i flere og flere af de større opgaver, der udbydes i landinspektørbranchen, og derfor ruster vi os til fremtiden,” siger Michael Thomsen.

”Vi har altid arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring, så emnet er i forvejen en naturlig del af vores hverdag. Nu har vi groft sagt bare sat det i system efter en international standard. Den systematiske kvalitetssikring og de løbende audits af vores arbejde medvirker til, at vi altid yder vores bedste og derved kan opfylde vores ambition om hele tiden at blive bedre og bedre til at opfylde kundernes krav,” siger den nye kvalitetsleder Ejnar Flensborg, som har stået i spidsen for projektet med certificeringen.

Ejnar Flensborg lægger dog ikke skjul på, at det har været et langt og tungt forløb at blive ISO-certificeret. Det har påvirket hele organisationen i alle kroge, bl.a. i forbindelse med beskrivelse, optimering og implementering af procedurer for alle arbejdsgange.

Certifikatet er udstedt af Bureau Veritas og dækker alle firmaets afdelinger og arbejdsområder.

Om ISO 9001
ISO 9001 er en international anerkendt standard for kvalitetsledelsessystemer. Standarden leverer rammerne for ledelse af en virksomheds arbejdsgange og processer, med fokus

på kvalitet, effektiv styring samt en struktureret kundedialog. Virksomhedens kvalitetsledelsessystem bliver årligt vurderet og bedømt både dokumentations¬ og implementeringsmæssigt af et certificerende organ.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Adm. direktør Michael Thomsen, tlf. 58520286