Skel.dk Landinspektører har stor erfaring med at levere landmålingsydelser til store anlægsprojekter, herunder særligt de statslige vejanlæg. Skel.dk har gennem de seneste fire år haft rammeaftalen om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster. En rammeaftale som har medført, at Skel.dk har udført over 400 opgaver for Vejdirektoratet og opbygget betydelig specialviden på området.

Fotokreditering: Skel.dk

Efter en udbudsrunde her i efteråret har Skel.dk nu genvundet rammeaftalen og skal derfor de kommende år fortsætte som fast leverandør af landmålingsydelser til Vejdirektoratet på Sjælland og Lolland-Falster.

”Vi er rigtig stolte af resultatet af udbudsrunden. Den har bevist, at vores medarbejdere gennem fire år har leveret den efterspurgte vare, og at vi i Skel.dk har kompetencer og kapacitet til at løfte en af de største rammeaftaler om landmålingsteknisk bistand i Danmark”, siger adm. direktør Michael Thomsen.

Aftalen omfatter levering af landmålingsydelser inden for bl.a. præcisionsnivellement, detailmåling og afsætning. Ligeledes omfatter aftalen som noget nyt også traditionelle landinspektørydelser inden for bl.a. skelafsætning og matrikulær berigtigelse af arealerhvervelser.

Rammeaftalen trådte i kraft 1. oktober 2015.