Som det første landinspektørfirma i Danmark har vi fået Trafikstyrelsens tilladelse til at anvende droner i forbindelse med opmåling af boligområder og større veje.

Fotokreditering: Skel.dk

Volumenberegning af grusgrave og affaldsdepoter, byggepladsmonitorering, kortlægning af store områder til bygge- og anlægsprojekter eller ukrudtsbekæmpelse i landbruget.

Anvendelsesmulighederne er mange. Skel.dk Landinspektører har som det første landinspektørfirma i Danmark fået Trafikstyrelsens godkendelse til at anvende droner i deres arbejde med opmåling og kortlægning.

Skel.dk har fået en såkaldt 1A-licens, der giver firmaet ret til at flyve med droner på op til 1,5 kg.

Med tilladelsen kan Skel.dk flyve med dronerne både i byer og over større veje, som ellers normalt ikke er tilladt.

Med godkendelsen har vi fået et vigtigt supplement til de opgaver, som vi normalt løser som landinspektører. Et oplagt område er byggepladsovervågning eller volumenberegning af f.eks. grusgrave eller på større anlægsprojekter, hvor det vil være meget hurtigere at sende en drone af sted og kortlægge arbejdet,” siger Ejnar Flensborg, landinspektør i Skel.dk.

Den drone, som Skel.dk bruger vejer blot 675 gram og er udstyret med et kamera og en GPS som registrerer hvor billederne tages. Men dronen leverer ikke blot knivskarpe aktuelle luftfotos.

Ved at kombinere det indsamlede data fra flyet med kendte fikspunkter på jorden kan Skel.dk ved brug af avanceret software generere store oversigtsbilleder og 3D-modeller af det overfløjne område med en nøjagtighed på ned til fem centimeter. Det betyder bl.a., at det er muligt lynhurtigt at dække store områder, med meget høj nøjagtighed og billigere end det normalt ville være, hvis landinspektøren skulle benytte traditionelt landmålingsudstyr.

Dronen åbner også nye muligheder indenfor landbruget hvor muligheden for at overvåge markerne fra luften bl.a. kan bruges til gødningsplanlægning og sprøjteplanlægning. Danske forskere arbejder allerede på teknikker til at lade droner automatisk udpege områder med ukrudt, i stedet for at landmanden selv skal holde øje med alle sine jorde.

Opmåling med dronen er med til at sætte nye standarder for vores arbejde som landinspektør, som vi stadig er i fuld gang med at afdække. Vi ved, at der er et marked for at anvende droner og en efterspørgsel fra vores kunder på at bruge denne nye teknologi,” siger Ejnar Flensborg.

Yderligere oplysninger
Ejnar Flensborg, landinspektør og partner i Skel.dk
mail: ef@skel.dk
tlf: 6178 1900