Afsætning til ekspropriation for Vejdirektoratet 

Skel.dk har i sommeren bistået Vejdirektoratet med de indledende processer i forbindelse med fornyelse af en række jernbanestrækninger

Flere steder på Sjælland og Lolland-Falster har Vejdirektoratet og Banedanmark i dette forår igangsat en række jernbaneprojekter. Formålet er at opgradere de eksisterende strækninger til mere grønne løsninger, at effektivisere jernbanen og anlægge nye spor.

2216 flag på én måned

Skel.dk’s rolle i projekterne har været at bistå Vejdirektoratet med afsætning af 2216 flag til ekspropriation i perioden 19. maj – 22. juni. Flagene er blandt andet sat på stækninger mellem Ringsted og Roskilde, Slagelse og Korsør samt 10 km på Lolland i forbindelse med Femern Bælt.

Ekspropriation 

Ekspropriation er “en tvungen afståelse af ejendom”. Ekspropriation kan efter Grundlovens  § 73 kun ske ifølge lov, hvor almenvellet og samfundsinteressen kræver det f.eks. ved anlæggelse af veje, cykelstier og jernbaner.

For at en ekspropriation kan gennemføres, skal den være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel. Ekspropriationskommissionen er den uafhængige instans, der godkender et projekts anlæggelse, gennemfører, hvad der kaldes ”ekspropriationerne”, og fastlægger en erstatning til lodsejeren for den jord, der afgives ejendomsret til.

Flagenes funktion 

Forud for en ekspropriationsforretning afmærkes de arealer, der skal eksproprieres med flag. Flagenes farve fortæller om den grænse, der markeres. Røde flag markerer f.eks. ekspropriationsgrænser til jernbaner, hvor de grønne flag markerer de midlertidige ekspropriationsgrænser (arbejdsarealer).

Flagene danner med deres markering af grænser udgangspunktet for de forhandlinger om jord, der herefter skal holdes mellem de berørte lodsejere og Ekspropriationskommissionen.

Fakta

Projekt: Jernbanestrækninger
Kunde: Vejdirektoratet & Banedanmark 
Periode: Maj 2021 – juni 2021
Ydelser: Afsætning til ekspropriation

Kontakt Thomas, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Thomas Dithmarsen

Kort- og landmålingstekniker
2575 5805
td@skel.dk