Udstykning og arealoverførsel

 

Praktiserende landinspektører er beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i matriklen.

Vi designer udstykningsplaner og tilvejebringer den dokumentation, der kræves for at registrere de ændrede forhold korrekt.

Vi indhenter tilladelser og erklæringer og foretager opmåling og afmærkning af skel i marken.

Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af firmaets kerneopgaver, herunder:
 

  • Arealoverførsel mellem ejendomme
  • Udstykning af nye ejendomme
  • Ejendomsberigtigelse af skel
  • Ejerlejlighedsopdeling
  • Berigtigelse af ekspropriationer
  • Jordfordelinger
  • Sammenlægning af ejendomme
  • Fastlæggelse og afsætning af skel
  • Gennemførsel af skelforretninger


Vi har en omfattende faglig viden inden for disse områder samt et godt lokalkendskab.

Kontakt

Bent Cramer

Bent Cramer

Landinspektør & Partner
tlf: 59 45 80 94