Kortlægning med dronefly

 

Få kortlagt et område, hurtigt og effektivt fra luften.

Som et af de første danske landinspektørfirmaer kan Skel.dk Landinspektører nu tilbyde opmåling med dronefly.

Metoden er hurtig og effektiv, og dronen kan på få minutter indsamle store datamængder for et givent område, som kan ses og anvendes samme dag.

Med dronen får du knivskarpe og målfaste luftfotos af for eksempel:

  • anlægsprojekter
  • landbrug
  • skovbrug
  • naturområder
  • grusgrave


Resultatet af flyvningen kan også bruges til at generere en terrænmodel af det overfløjne område til brug for volumenberegning af for eksempel et affaldsdepot.

Brug for eksempel også dronen til:

  • monitorering af større anlægsprojekter som dokumentation for projektets stade
  • opmåling af kirkegårde eller fremtidige udstykningsområder som projekteringsgrundlag
     

Kontakt

Ejnar Flensborg

Ejnar Flensborg

Landinspektør & Partner
tlf: 61 78 19 00