Eksproriation og rettighedserhvervelse

 

Vi har specialiserede medarbejdere med mange års erfaring inden for emnerne rettighedserhvervelse og ekspropriation.

Vi har et indgående kendskab til alle procedurer omkring ekspropriation, herunder deltagelse i åstedsforretninger,erstatningsudmåling, protokolføring, forhandling, tinglysningsmæssig og matrikulær berigtigelse mm.

Kontakt

Henning Østergaard

Henning Østergaard

Landinspektør & Partner
tlf: 59 45 80 80
 

Michael Thomsen

Michael Thomsen

Landinspektør & Partner
tlf: 58 55 20 00